VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR VE ZABITA MEMURU ALIM İLANINA BAŞVURAN VE KOMİSYON DEĞERLENDİRMESİ SONUCU UYGULAMA VE SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

Yayın Tarihi: 2021-04-05Belediyemiz bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre, 23.02.2021 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilen 10 farklı kadro ünvanlı 108 adet memur kadrosu için 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında şahsen, posta yoluyla ve kurumsal web sitemiz (https://kariyer.van.bel.tr) üzerinden başvurular alınmış olup, toplam 14.398 adet memur adayının başvurusu kabul edilmiştir.

23.02.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan memur alım ilanımızın Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi başlıklı 4. Maddesinin e) Bendinde “Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.’’ hükmüne istinaden şahsen, posta yoluyla ya da Kurumsal web sitemiz üzerinden eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular red edilmiştir. Başvurusu reddedilen adaylar, red edilme gerekçelerine Belediyemiz resmi web sitesi (https://kariyer.van.bel.tr) üzerinden ulaşabileceklerdir. 


Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Başvuruların Değerlendirilmesi başlıklı 12. Maddesinde belirtildiği üzere adayların, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilerek adayların beyan ettikleri KPSS puanlarına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında memur adayı belirlenmiştir. 

Sınavımız sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar arasından, Belediyemiz (https://kariyer.van.bel.tr)  web sitesi aracılığıyla başvuru yapan adayların, başvuru evraklarının aslı ya da onaylı örneklerini sözlü sınav öncesi Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Uygulama sınavına girmeye hak kazanan Zabıta Memuru adaylarının ise uygulama sınavına spor kıyafetleri ve spor ayakkabılarıyla gelmeleri gerekmektedir.


Değerlendirme komisyonunca yapılan inceleme neticesinde ilanda belirtilen şartlara haiz olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan memur adaylarının uygulama (sadece Zabıta memuru adayları için) ve sözlü sınav tarihleri aşağıda belirtilen linkte ilan edilmiştir. 


Adayların sınava giriş belgelerini (Zabıta Memuru adayları hariç) Belediyemiz (https://kariyer.van.bel.tr) web sitesi üzerinden temin edebileceklerdir. Sınava giriş belgesini web sitesi üzerinden temin edemeyen adaylar sınavdan önce Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitimi Dairesi Başkanlığı Memur Özlük Şube Müdürlüğüne gelerek belgeyi temin edebileceklerdir. Zabıta Memuru adaylarının sınav giriş belgeleri ise başvuru esnasında beyan ettikleri adreslere posta yoluyla gönderilecektir. Posta yoluyla gönderilen sınav giriş belgelerinin Zabıta Memuru adaylarına ulaşmaması durumunda yine adaylar sınavdan önce Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitimi Dairesi Başkanlığı Memur Özlük Şube Müdürlüğüne gelerek belgeyi temin edebileceklerdir.

İlanen duyurulur. 05/04/2021


Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Memur Aday Listeleri

1-Yazılım Mühendisi veya Bilgisayar Mühendisi 

2-Elektrik Mühendisi

3-Elektrik-Elektronik Mühendisi

4-Harita Mühendisi

5-Şehir Plancısı

6-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Lisans)

7-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Lise)

8-Bilgisayar İşletmeni (Lise)

9- Belediye Trafik Memuru

Uygulama ve Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Zabıta Memuru Aday Listesi

10-Zabıta Memuru

 

 

 

 


VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazılım Şube Müdürlüğü